BÀI GIẢNG ONLINE MIỄN PHÍ

Ngân hàng các bài giảng online cho các trình độ khác nhau

Luyện thi IELTS
Luyện thi TOEIC
Giao tiếp công sở
Luyện thi Đại học

Thành ngữ diễn tả lòng dũng cảm 

Nhắc đến “heart idiom”, bạn thường liên tưởng đến điều gì? lòng nhân hậu (to be soft hearted), cảm xúc (to be sick at heart) hay tình yêu (to give one's heart to somebody)? Còn một điều đặc biệt có thể bạn chưa biết đó là thành ngữ này còn được dùng để nói về “lòng dũng cảm”. Dưới đây là một số cách diễn đạt thú vị.

Thành ngữ diễn tả lòng dũng cảm

Take heart = To be confident or courageous: Khi bạn muốn khuyến khích ai đó hãy can đảm, hăng hái lên, đừng vội bỏ cuộc.

Ví dụ:

- We've walked all day. Take heart, we're nearly there and we'll have a lovely meal when we finish.

(Chúng ta đã đi bộ cả ngày trời. Hãy cố gắng lên, sắp đến đích rồi và chúng ta sẽ có một bữa ăn ngon khi chúng ta đến được đó).

- I took heart from your words of encouragement.

(Mình cảm thấy hăng hái hẳn lên nhờ vào những lời khuyến khích của cậu).Lose heart = to stop believing that you can succeed: Trái nghĩa với thành ngữ Take heart là Lose heart: đầu hàng hoặc ngừng cố gắng làm việc gì đó.

Ví dụ:

- Don't lose heart, there'll be plenty more chances for promotion.

(Đừng vội đầu hàng, còn rất nhiều cơ hội thăng tiến nữa mà).

- The work was so difficult that he lost heart immediately.

(Việc đó khó khăn đến mức làm hắn bỏ cuộc ngay lập tức).To have the heart to do something: có đủ can đảm để làm việc gì.

Ví dụ:

- I think I have the heart to do it for you.

(Mình nghĩ nó đủ can đảm để làm điều đó vì cậu).

- I don’t think he has the heart to refuse my invitation.

(Mình không nghĩ là anh ấy đủ can đảm từ chối lời mời của mình).

 

 

Thu Trang (Sưu tầm và biên soạn)

Source: Internet

 

Trung tâm Tiếng Anh Enci

76, Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3576 1063

Email: radio@enci.edu.vn

Website: www.enci.edu.vn

Facebook: http://www.facebook.com/Enci.English

Click để xem lịch khai giảng mới nhất tại Enci: http://enci.edu.vn/home/schedule