BÀI GIẢNG ONLINE MIỄN PHÍ

Ngân hàng các bài giảng online cho các trình độ khác nhau

Luyện thi IELTS
Luyện thi TOEIC
Giao tiếp công sở
Luyện thi Đại học

Passive voice (câu bị động) – Những dạng đặc biệt (part 4) 

Trong các bài 1, 2, 3 các bạn đã học công thức chung của các loại bị động cơ bản, tuy nhiên nếu gặp các dạng đặc biệt thì các bạn phải biết sử dụng công thức riêng cho từng loại...

PHẦN 4

NHỮNG DẠNG BỊ ĐỘNG ĐẶC BIỆT

Xem part 1:  http://enci.edu.vn/note/detail/654

Xem part 2:  http://enci.edu.vn/note/detail/659

Xem part 3:  http://enci.edu.vn/note/detail/660

Trong các bài 1, 2, 3 bên trên các bạn đã học được công thức chung của các loại bị động cơ bản, tuy nhiên nếu gặp các dạng đặc biệt thì các bạn phải biết sử dụng công thức riêng cho từng loại. Dưới đây là các dạng đặc biệt thường gặp.

DẠNG 1:  People say that ....

Dạng này câu chủ động của nó có dạng sau:

People/  they + say/ think/ believe...  + (that) + S + V + O

Dạng này có 2 cách đổi sang bị động như sau: 

Chèn ảnh:  people say that.jpg

Cách 1:

- Bước 1:   Lấy chủ từ mệnh đề sau đem ra đầu câu 

- Bước 2:  Thêm (be) vào : (be) chia giống động từ say/ think.... 

 -Bước 3: Lấy động từ say/ think.. làm P.P để sau (be) 

- Bước 4: Lấy động từ mệnh đề sau đổi thành to INF.  rồi viết lại hết phần sau động từ này.

LƯU Ý:

Nếu động từ trong mệnh đề sau trước thì so với say/ think.. thì bước 4 không dùng to INF mà dùng:  TO HAVE + P.P

Ví dụ 1:

People said that he was nice to his friends.

-Bước 1: Lấy chủ từ mệnh đề sau đem ra đầu câu (he)

=> He....

- Bước 2: Thêm (be) vào: (be) chia giống động từ say/ think.... 

Said là quá khứ nên (be) chia thành was

=> He was...

 - Bước 3: Lấy động từ say/ think.. làm P.P để sau (be) 

P.P (cột 3) của said cũng là said:

=> He was said..

- Bước 4: Lấy động từ mệnh đề sau đổi thành to INF.  rồi viết lại hết phần sau động từ này.

So sánh thì ở 2 mệnh đề, ta thấy said và was cùng là thì quá khứ nên đổi động từ mệnh đề sau là was thành to be, viết lại phần sau (nice to his friends)

=> He was said to be nice to his friends.

Ví dụ 2:  

People said that he had been nice to his friends.  

3 bước đầu làm giống như ví dụ 1 nhưng đến bước 4 thì ta thấy said là quá khứ nhưng had been là quá khứ hoàn thành (trước thì) nên ta áp dụng công thức to have + P.P  (P.P của was là been)

=> He was said to have been nice to his friends.

Cách 2:

- Bước 1:   Dùng IT đầu câu 

- Bước 2:  Thêm (be) vào : (be) chia giống động từ say/ think.... 

 -Bước 3:  Lấy động từ say/ think.. làm P.P để sau (be) 

- Bước 4:  Viết lại từ chữ that đến hết câu.

Ví dụ:

People said that he was nice to his friends   

- Bước 1: Dùng IT đầu câu 

=> It....

- Bước 2: Thêm (be) vào : (be) chia giống động từ say/ think.... 

Said là quá khứ nên (be) chia thành was 

=> It was... 

 - Bước 3: Lấy động từ say/ think.. làm P.P để sau (be) 

P.P (cột 3) của said cũng là said:

=> It was said...

- Bước 4: Viết lại từ chữ that đến hết câu.

=> It was said that he was nice to his friends.

Nhận xét:

- Bước 2 và 3 giống nhau ở cả 2 cách

- Cách 2 dễ hơn do không phải biến đổi động từ phía sau do đó khi ngưới ta kêu đổi sang bị động mà không cho sẵn từ đầu tiên thì các bạn dùng cách 2 cho dễ.

Source: Internet

 

Trung tâm Tiếng Anh Enci

76, Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại:  (04) 3576 1063

Email:  radio@enci.edu.vn

Website:  www.enci.edu.vn

Facebook:  http://www.facebook.com/Enci.English

Click để xem lịch khai giảng mới nhất tại Enci:  http://enci.edu.vn/home/schedule