BÀI GIẢNG ONLINE MIỄN PHÍ

Ngân hàng các bài giảng online cho các trình độ khác nhau

Luyện thi IELTS
Luyện thi TOEIC
Giao tiếp công sở
Luyện thi Đại học

Cách nói giờ trong tiếng Anh 

Cách miêu tả thời gian trong tiếng Anh khá đa dạng và phong phú. Làm sao để không bị nhầm giữa giờ hơn, giờ kém? Bài viết sau đây sẽ giúp bạn.

Nói về cách nói giờ thì có lẽ trong các bạn ai cũng đã học qua hết rồi thậm chí thấy rất quen nhưng đôi khi chúng ta nói chuyện hoặc trả lời cho ai đó nếu họ hỏi bạn về giờ giấc thì bạn sẽ không nhớ cách nói thỉnh thoảng còn nói sai giữa hơn và kém.

Bài viết này sẽ giúp các bạn nhớ lại kiến thức này.

1. Cách nói giờ hơn (số phút hơn)

Để nói giờ hơn, trong tiếng Anh dùng từ "past". Công thức của nó như sau:

Số phút + past + số giờ

Ví dụ:

7h20: twenty past seven

10h10: ten past ten  

3h15: a quarter past three (15 phút = a quarter)

2. Cách nói giờ kém ( số phút >30)

Đối với giờ kém chúng ta dùng từ "to". Công thức của nó như sau:

Số phút + to + số giờ

Ví dụ:

8h40: twenty to night

1h55: five to two

11h45: a quarter to eleven

Chú ý: đối với cách nói giờ kém, các bạn cần xác định rằng

số phút (tiếng Anh) = 60 - số phút (tiếng Việt)

số giờ (tiếng Anh) = số giờ (tiếng Việt) + 1

Cách nói chung cho cả giờ hơn và giờ kém

số giờ + số phút

Ví dụ:

1h58: one fifty-eight

3h45: three forty-five

Cách nói này là cách nói được ưa chuộng trong tiếng Anh hiện đại, đặc biệt là tiếng Anh nói.

Enci hi vọng bài viết sẽ hữu ích cho bạn trong giao tiếp bằng tiếng Anh hằng ngày.

Source: Internet

 

Trung tâm Tiếng Anh Enci

76, Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3576 1063

Email: radio@enci.edu.vn

Website: www.enci.edu.vn

Facebook: http://www.facebook.com/Enci.English

Click để xem lịch khai giảng mới nhất tại Enci: http://enci.edu.vn/home/schedule