BÀI GIẢNG ONLINE MIỄN PHÍ

Ngân hàng các bài giảng online cho các trình độ khác nhau

Luyện thi IELTS
Luyện thi TOEIC
Giao tiếp công sở
Luyện thi Đại học

Sử dụng Linking words (từ nối) trong câu 

Các từ nối trong câu có thể giúp cho bài viết hoặc câu của bạn trờ nên rất tự nhiên. Hãy cùng Enci tìm hiểu về một số từ nối thong dụng nhé.

Từ nối giúp bạn kết nối các ý tưởng và các câu, và giúp người khác có thể theo kịp suy nghĩ của bạn.


 Apart from và besides thường dùng với nghĩa as well as, hoặc in addition to.

Ví dụ:

- Apart fromRover, we are the largest sports car manufacturer.

Ngoài Rover, chúng tôi là nhà sản xuất xe thể thao lớn nhất.

- BesidesRover, we are the largest sports car manufacturer.

Ngoài Rover, chúng tôi là nhà sản xuất xe thể thao lớn nhất.

* Moreoverfurthermore bổ sung thêm thông tin cho quan điểm mà bạn đang đưa ra.

Ví dụ:

Marketing plans give us an idea of the potential market. Moreover, they tell us about the competition.

Các kế hoạch tiếp thị cho chúng tôi một ý tưởng về thị trường tiềm năng. Hơn nữa, chúng cho chúng tôi biết về sự cạnh tranh.

* Summarising (tóm tắt)

In short

In brief

In summary

To summarise

In a nutshell

To conclude

In conclusion

Những cụm từ này thường đặt ở đầu câu để đưa ra tóm tắt cho những gì ta vừa nói hoặc viết ra.

* Sequencing ideas (sắp xếp các ý tưởng theo trình tự)

The former, ... the latter(vấn đề trước), ... (vấn đề sau)

Firstly, secondly, finally(đầu tiên là, hai là, cuối cùng là)

The first point is(điểm thứ nhất là)

Lastly(cuối cùng)

The following(sau đây)

The formerthe latter được dùng khi bạn muốn đề cập một trong hai ý.

Ví dụ:

- Marketing and finance are both covered in the course. The former is studied in the first term and the latter is studied in the final term.

Tiếp thị và tài chính đều được gói gọn trong khóa học này. Môn đầu được học ở học kỳ đầu và môn sau được học trong kỳ cuối.

Firstly, ... secondly, ... finally (hoặclastly) được dùng để liệt kê các ý. Hiếm khi chúng ta dùng "fourthly", hoặc "fifthly". Thay vào đó là dùng the first point, the second point, the third point và vân vân.

* The followinglà cách hay để bắt đầu một chuỗi liệt kê.

Ví dụ:

The followingpeople have been chosen to go on the training course: N Peters, C Jones and A Owen.

Những người sau đây đã được chọn để tiếp tục khóa học đào tạo: N Peters, C Jones và Owen.

Chúc các bạn học tốt với những bài học từ ENCI nhé!

Hoàng Thắng (sưu tầm và biên soạn)

Trung tâm Tiếng Anh Enci

76, Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3576 1063

Email: radio@enci.edu.vn

Website: www.enci.edu.vn

Facebook: http://www.facebook.com/Enci.English

Click để xem lịch khai giảng mới nhất tại Enci: http://enci.edu.vn/home/schedule